Ciekawy przypadek

Mało osób wie, że w przypadku egzekucji administracyjnej może złożyć skargę na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności egzekucyjnych nawet wówczas gdy nie jest stroną tego postępowania.

Klient kancelarii PDFW LAWYERS miał kłopot z opieszałością organu nadzoru budowlanego, który pozostawał w bezczynności w załatwieniu jego sprawy na etapie postępowania merytorycznego i egzekucyjnego.

W efekcie powyższego zostały złożone ponaglenia oraz skarga na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności egzekucyjnych.
Organ odwoławczy uwzględnił wszystkie (trzy) złożone w imieniu naszego Klienta środki zaskarżenia, zobowiązując powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do niezwłocznego załatwienia sprawy.

Sprawę prowadził radca prawny Filip Wasilewski.

Ciekawy przypadek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.