Miesiąc: wrzesień 2020

19.09.2020 weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym weszła w życie 19 września 2020 r.   Zawiera ona szereg rozwiązań, których aspekt praktyczny ma przynieść szereg korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego. Oto najważniejsze z nich: Zmiana definicji legalnej dotyczącej obszaru oddziaływania obiektu. Wykreślono w definicji tego pojęcia wyrażenie „w zagospodarowaniu”.  W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej  wskazano, że „Prawo budowlane powinno zajmować się jedynie tą formą zagospodarowania, która dotyczy obiektów budowlanych, a zatem jedynie […]