Dzień: 3 grudnia 2020

Wygrana przed NSA w Warszawie oraz SOKiK

W ostatnim czasie zapadły dwa ważne rozstrzygnięcia na skutek skarg wniesionych przez radcę prawnego Filipa Wasilewskiego, które uchyliły: – decyzję Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. , gdzie przypomniano organowi, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i […]