Pozytywne rozstrzygnięcia dla Klientów Kancelarii PDFW Lawyers !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że
1. decyzją Nr 1205/2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchyla decyzję PINB we Wrocławiu nakładającą przedwcześnie na naszego Klienta obowiązek wykonania szeregu robót przy budynku wielorodzinnym.
2. postanowieniem Nr 63/2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił przywrócenia stronie przeciwnej terminu na wniesienie zażalenia od postanowienia PINB dla powiatu wrocławskiego.
3. decyzją nr 5/21 PINB w Środzie Śląskiej, po 8 latach prowadzenia postępowania w sprawie samowoli budowlanej, umarza postępowanie w tej sprawie, przyznając, że w niniejszej sprawie nie doszło do popełnienia przez naszego Klienta samowoli budowlanej.
4. wyrokiem SO we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2021 r. uchylono wyrok sądu I instancji uniewinniający stronę przeciwną od zarzuconego mu czynu.
5. decyzją nr 144/2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchyla przedwcześnie wydany nakaz rozbiórki nałożony na naszego Klienta.
6. decyzją nr 146/2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchyla przedwcześnie wydany nakaz rozbiórki nałożony na naszego Klienta.
Sprawy prowadził r.pr. Filip Wasilewski
Pozytywne rozstrzygnięcia dla Klientów Kancelarii PDFW Lawyers !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.