Miesiąc: maj 2021

Zapraszamy na szkolenie

14.06.2021  o godz. 13:00 zapraszamy na webinarium pod tytułem  „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gminy oraz zmiany przepisów od 1 lipca 2021 r.” organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer, które ma przyjemność poprowadzić  ekspert  z kancelarii PDFW Lawyers  radca prawny Filip Wasilewski. W ramach przedmiotowego szkolenia zostaną omówione m.in. podstawowe zagadnienia ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pod kątem uprawnień i zadań JST w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Więcej na temat […]

SUKCES

Wyrokiem z dnia 09.04.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę naszego Klienta na rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, wskazując m.in., że: w przypadku zbiegu środków zaskarżenia to organ, nie zaś skarżący, wybiera w interesie strony tryb załatwienia sprawy, który w pierwszej kolejności powinien zostać rozpatrzony z uwzględnieniem interesu społecznego oraz słusznego interesu strony; organ pierwszej instancji prawidłowo dał pierwszeństwo w rozpatrzeniu złożonego zażalenia od postanowienia […]