Dzień: 5 października 2021

Nowa publikacja – prawo lokalowe

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym, zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182) dalej –  u.o.p.l.   regulującej m.in. obowiązek gmin zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Część nowych regulacji obejmuje kwestie związane z możliwością weryfikacji dochodów oraz stanu majątkowego osób ubiegających się o najem lokali komunalnych oraz osób już wynajmujących te lokale. W rezultacie gminy […]