Polityka prywatności

Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych w serwisie https://pdfwlaw.com jest PDFW LAWYERS z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 894-25-17-799 , Regon: 363338166.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – r.pr. Filip Wasilewski. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem biuro@pdfwlaw.com .
3. Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub formularza bloga odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi serwisu internetowego. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.
4. Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej. Na tej samej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies.
5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie formularza.
6. Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla PDFW LAWYERS, np. teleinformatyczne, rachunkowe.
7. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza, do Administratora. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia wobec przesłanego formularza lub zamówienia online niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Administratora.
8. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Polityka plików cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies przyjmują Państwo do wiadomości, że w poniżej określonych założeniach możemy rozróżnić Państwa od innych użytkowników naszej witryny internetowej. Robimy to by zapewnić Państwu usługi na najwyższym poziomie, o odpowiednio dostosowanej treści.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez okres 3 lat. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@pdfwlaw.com .

Niniejsze warunki użytkowania określają zasady, na jakich Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z zasobów internetowych Kancelarii prawnej PDFW Lawyers (dalej zwaną także „PDFW LAWYERS”).
Użycie zasobów internetowych PDFW Lawyers lub dostęp do jakiejkolwiek treści osiągalnej za ich pośrednictwem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na treść przedstawionych poniżej warunków użytkowania, co do których Użytkownik zobowiązuje się dostosować i przestrzegać.

Warunki użytkowania

  1. Grupa witryn internetowych PDFW LAWYERS (każda z nich dalej zwana „Zasobami PDFW”) została umieszczona w sieci wyłącznie w celach informacyjnych, jako uzupełniające źródło informacji o usługach świadczonych na rzecz Klientów, współpracowników i osób trzecich. Za pośrednictwem Zasobów PDFW nie jest świadczona żadna porada prawna ani inna usługa prawna. Utworzenie stosunku prawnego pomiędzy prawnikiem PDFW Lawyers a Klientem odbywa się tylko i wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej umowy zlecenia. Użytkownik nie powinien podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o treść udostępnianych informacji i powstrzymać się od ich wykorzystania w tym celu bez nawiązania stosunku zlecenia z PDFW LAWYERS.
  2. Zasoby PDFW i ich treść stanowią własność PDFW LAWYERS. Odtwarzanie, powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie a także eksploatowanie Zasobów PDFW i ich treści w jakimkolwiek celu komercyjnym wymaga uzyskania pisemnej zgody PDFW Lawyers. Korzystanie z Zasobów PDFW i ich treści w jakikolwiek inny sposób, niż dopuszczalny w świetle postanowień niniejszych warunków użytkowania, jest zabronione.
  3. PDFW Lawyers zezwala Użytkownikowi do zapoznania się z Zasobami PDFW i zamieszczoną na nich treścią. Użytkownik zobowiązuje się przeglądać Zasoby PDFW przez standardową przeglądarką internetową na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym.
  4. Użytkownik zapewnia, że nie uszkodzi, nie wyłączy, nie przeciąży ani w żaden inny sposób nie zakłóci Zasobów PDFW ani też nie będzie utrudniać z ich korzystania przez osoby trzecie.
  5. PDFW Lawyers nie gwarantuje możliwości nieprzerwanego i wolnego od usterek korzystania z Zasobów PDFW. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków ostrożności celem zapewnienia bezpiecznego użytkowania z Zasobów PDFW, w szczególności bez wirusów i innych zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, dane postanowienie zostaje zastąpione postanowieniem prawnie dopuszczalnym najbardziej oddającym cel i treść wadliwego postanowienia bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszych warunków.
  7. Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a PDFW LAWYERS.

Nota prawna

Niezamówione wiadomości i inne informacje przesłane dobrowolnie do firmy PDFW LAWYERS, nie mogą i nie będą uznane za informacje poufne.

Stąd też:

• mogą zostać one ujawnione osobom trzecim lub mogą pozostać bez odpowiedzi;
• nie stanowią podstawy relacji pomiędzy PDFW LAWYERS a klientem.

Jeżeli nie jesteś klientem PDFW LAWYERS, to sugerujemy nieprzesyłanie nam informacji o charakterze poufnym.