Wygrana sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie

Na skutek  skargi kancelarii PDFW Lawyers   w przedmiocie odmowy wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego  WSA w Olsztynie  wyrokiem z dnia 21.09.2021 r. uchylił zaskarżone postanowienie organu I i II  instancji administracyjnej.

Sprawę prowadził r.pr. F.Wasilewski

#postępowanie sądowo-administracyjne

Wygrana sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.