Dzień: 19 lutego 2021

Pozytywne rozstrzygnięcia dla Klientów Kancelarii PDFW Lawyers !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 1. decyzją Nr 1205/2020 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchyla decyzję PINB we Wrocławiu nakładającą przedwcześnie na naszego Klienta obowiązek wykonania szeregu robót przy budynku wielorodzinnym. 2. postanowieniem Nr 63/2021 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił przywrócenia stronie przeciwnej terminu na wniesienie zażalenia od postanowienia PINB dla powiatu wrocławskiego. 3. decyzją nr 5/21 PINB w Środzie Śląskiej, po 8 latach prowadzenia postępowania w sprawie samowoli budowlanej, umarza postępowanie w tej […]

Nowa specjalistyczna publikacja.

   Mec. Filip Wasilewski, radca prawny z kancelarii PDFW Lawyers omówił w komentarzu , Standardy energooszczędności w budownictwie w 2021 r. – szanse i kontrowersje, LEX/el. 2020 – wchodzące w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., które podnoszą standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. Niniejsze opracowanie przybliża tematyka oraz wskazuje jakie szanse i kontrowersje są związane z przedmiotową […]