Kolejne dobre informacje dla naszych Klientów

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie postanowieniem Nr 1920/20 wydanym po złożeniu zażalenia przez radcę prawnego Filipa Wasilewskiego uchylił w całości zaskarżone rozstrzygnięcie i umorzył postępowanie wszczęte w sprawie legalności wybudowania budynku, wobec którego organ nadzoru budowlanego chciał naliczyć opłatę legalizacyjną w wysokości 250 000 tysięcy złotych.
Kolejne dobre informacje dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.